Grundejerforeningen Industri NV

Velkommen til grundejerforeningen
Industri Nord Vest

 

Foreningen Industri Nord Vest har til formål at pleje interesserne for virksomhederne i hele området - herunder også din. Vi har gennem årene opnået gode resultater i forhandlinger med Kolding kommune. Resultaterne har gavnet alle, der driver virksomhed i området.

Inden for områderne; byggesager, skilteregler, trafik, politik mv. har vi gennem årene opnået gode resultater i forhandlinger med Kolding kommune. Resultaterne har gavnet alle, der driver virksomhed i området. Vi har for eksempel arbejdet for at få kommunen til at udvide Stålvej, så den nu bedre kan afvikle trafikken af tunge lastbiler.

Vi gør også området mere atraktivt ved at vedligeholde og tilplante mange grønne arealer og vejkanter. Derudover er der i foreningen, mulighed for at få rabat på f.eks vægterordning, ved fælles tilmelding.

!- Vi er en forening, og vi har størst gennemslagskraft, når vi er mange, der står bag -!

Uddrag af foreningens fokusområder

 • Myndigheder
 • Byggesager
 • Skilteregler
 • Konfliktløsning for medlemmerne
 • Beplantning / etablering af grønne områder
 • Trafikpolitik
 • Regler for den overordnede trafik i NV
 • Parkeringsforhold
 • Rabataftaler
 • Snerydning
 • Vagt / sikkerhed

Foreningen Industri Nord Vest har til formål at pleje interesserne for virksomhederne i hele området
- herunder også din.